Svijetleće reklame za 21 vijek

Svijetleće reklame su neizostavni učesnik u savremenoj arhitekturi velikih gradova. Zašto u arhitekturi? Prosto zato što je borba za reklamnim pozicijama nešto što savremena arhitektura velikih gradova, neumitno mora predviđati prilikom projektovanja cijelih kvartova. Velike ravne površine, kombinacije stakla, betona i metala – omogućile su pojavu prave eksplozije svijetlećih (i drugih) vrsta reklama. Međutim, u

Continue Reading →