Svijetleće reklame su neizostavni učesnik u savremenoj arhitekturi velikih gradova. Zašto u arhitekturi? Prosto zato što je borba za reklamnim pozicijama nešto što savremena arhitektura velikih gradova, neumitno mora predviđati prilikom projektovanja cijelih kvartova. Velike ravne površine, kombinacije stakla, betona i metala – omogućile su pojavu prave eksplozije svijetlećih (i drugih) vrsta reklama. Međutim, u sredinama kao što je naša, tek pojavom modernijih objekata možemo očekivati i pojavu atraktivnih svijetlećih reklama.Sigurni smo da će u skoroj budućnosti, marketinški rat dovesti do pojave kompleksnijih svijetlećih reklama, ali u ovom trenutku, svijetleće reklame koje realizujemo predstavljaju balans između materijala koji postoje na tržištu, cijene izrade reklame i njene namjene.

Svijetleće reklame od Aluminijskih profila. Na tržištu Crne Gore realizovali smo više od 70% postojećih reklama svih firmi sa Aluminiijskim profilima. Reklama sa Aluminijskim profilom zadovoljava sve kriterijume pozicioniranja i markiranja Vaše firme, jednostavna je za montažu, i veoma postojana.  U kombinaciji sa neonskim osvjetljenjem predstavlja i veoma rentabilan tip reklame male potrošnje i sa jednostavnim održavanjem. Idealne su za markiranje i reklamu svih vrsta zanatskih poslova, prodavnica, marketa…

AluBond svijetleće reklame – se izrađuju na bazi još jednog aluminijskog proizvoda – veoma fleksibilnog AluBond materijala. Ovakve svijetleće reklame su veoma atraktivne, prefinjenijeg su izgleda i uglavnom njihova vizuelna percepcija u prostoru zavisi od mašte dizajnera. U osnovi ove reklame najskuplje je upravo idejno riješenje, i mada je ova reklama nešto skuplja od klasične Svijetleće reklame od Aluminijskih profila, ipak, ta razlika u cijeni je sasvim prihvatljiva i ne pretjerano velika. Savršenu primjenu nalaze u poslovnim centrima, shoping centrima, trgovinskim zonama, kao reklama za butike, poslovne objekte, velike korporacije i firme, banke…

3D Svijetleća reklama – najskuplji oblik reklamiranja za glamurozan, skupocjen i potpuno prestižni izgled vizuelnog predstavljanja firme. Ova vrsta reklame ima izvjesna tehnička ograničenja u dizajnu sa jedne strane (kao što je odsutsvo punog kolora itd), ali sa druge strane, izaziva uvijek punu pažnju posmatrača. Idealnu primjenu nalazi na visokim zgradama, holovima, prostoru iznad ulaznih vrata itd. a primjenjiva je za sve privredne djelatnosti.

Totemi i City light reklame – u suštini mogu biti kombinacija više različitih materijala, kao što su Aluminijski profili, AluBond materijali, plexi staklo itd… Svoj naziv su dobile zbog dva razloga: ove reklame se pozicioniraju gotovo uvijek vertikalno, i gotovo uvijek “izlaze” iz tla, dakle, blizu su samoj zemlji. Idealnu primjenu nalaze kod markiranja kompleksa objekata pored puteva, kao što su benzinske stanice, zatim za markiranje sjedišta firmi, upravnih zgrada koje imaju zasebna dvorišta i prilaze; posebnu primjenu ove reklame imaju i u šoping centrima, uličnim prostorima itd, u kojima cirkuliše veliki broj ljudi, a budući da se posavlja u visini rasta čovjeka, obično, privlače veliku pažnju. Dizajnirana reklama na njoj se lako mijenja, tako da jedan Totem može reklamirati veći broj različitih reklamnih poruka tokom godine ili sezone. Najčešće se realizuju kao dvostrane reklame, mobilne ili fiksirane na tlu.